Influencer

36000+

Nội dung

5000+

Chiến dịch

1000+

Khách hàng

1000+

DÀNH CHO ADVERTISER

Dịch vụ Influencer marketing
của Adpia

Platform Influencer ADPIA mang đến giải pháp Influencer Marketing tổng thể cho các nhãn hàng: Từ việc lên kế hoạch chi tiết, tư vấn lựa chọn Influencer phù hợp với nhãn hàng cho đến việc triển khai và báo cáo chính xác kết quả chiến dịch.

Tìm hiểu thêm
DÀNH CHO INFLUENCER

Trở thành Influencer với
Adpia nếu bạn muốn ?

Tham gia ngay
Phát triển thương hiệu cá nhân

Tăng uy tín, thương hiệu cá nhân cho KOL/KOC

Tham gia dự án tiềm năng

Được hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn

Thu nhập ổn định
  

Thu nhập không giới hạn, ổn định cùng với Adpia

Trải nghiệm
sản phẩm

Được trải nghiệm sản phẩm mới nhất

Trở thành Influencer với Adpia
ngay hôm nay!

200+ Brand hợp tác cùng Adpia đã triển khai & thành công

Tin tức & sự kiện nổi bật

TikTok Shop là gì? Cơ hội kinh doanh tăng doanh thu từ TikTok Shop

Thời đại công nghệ phát triển, số lượng người dùng Internet ngày một tăng cao đi đôi với

TikTok Shop là gì? Cơ hội kinh doanh tăng doanh thu từ TikTok Shop

Thời đại công nghệ phát triển, số lượng người dùng Internet ngày một tăng cao đi đôi với

TikTok Shop là gì? Cơ hội kinh doanh tăng doanh thu từ TikTok Shop

Thời đại công nghệ phát triển, số lượng người dùng Internet ngày một tăng cao đi đôi với

TikTok Shop là gì? Cơ hội kinh doanh tăng doanh thu từ TikTok Shop

Thời đại công nghệ phát triển, số lượng người dùng Internet ngày một tăng cao đi đôi với